Waar kunnen wij u mee helpen?

Voordat u belt, bepaal binnen 1 minuut of u naar de dokter moet.

U krijgt direct advies.

 

Welkom op de website van Gezondheidscentrum Lage Veld

SHG gezondheidscentrum Lage Veld biedt eerstelijnsgezondheidszorg voor de bewoners in de wijk Wateringse Veld. Er werken verschillende zorgverleners. Zij werken met elkaar samen, om u zo goed en zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Artsenteam

Het artsenteam bestaat uit vier huisartsen. Zij vormen samen twee duo’s, zodat u zoveel mogelijk bij uw vaste huisarts terecht kunt.  Daarnaast leiden wij met veel plezier nieuwe huisartsen, doktersassistentes en verpleegkundig specialisten op, om u ook in de toekomst van goede huisartsenzorg te voorzien.

Naast uw gezondheidsvragen, kunt u bij ons ook terecht voor kleine ingrepen, zoals het verwijderen van plekjes of een ingegroeide teennagel, gewrichtsinjecties en het plaatsen van een spiraaltje of hormoon staafje. Ook geven wij advies over vaccinaties als u op reis gaat. Daarnaast voeren wij rijbewijskeuringen uit voor onze ingeschreven patiënten.

Doktersassistentes

Om u deze uitgebreide zorg te kunnen leveren, hebben we een team van gekwalificeerde doktersassistentes. Zij nemen bijvoorbeeld uitstrijkjes af, spuiten oren uit, stippen wratten aan, meten bloeddruk en kijken of u een blaasontsteking heeft. Het hartfilmpje, de CRP meting en de 30 minuten bloeddrukmeting wordt door hen afgenomen. Daarnaast geven zij u telefonisch advies en plannen zij afspraken in.

Praktijkondersteuners

Als u klachten heeft vanwege suikerziekte, longziekten of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, wordt u begeleid door een praktijkondersteuner. Zij hebben veel ervaring in het geven van adviezen en het aanpassen van behandeling, om u te helpen met deze chronische ziekten om te gaan.

De praktijkondersteuners GGZ voeren gesprekken als het geestelijk tegen zit en kijken zo nodig welke zorg nog verder bij u past.

Andere disciplines

In ons centrum werken ook een fysiotherapeut, diëtiste, podotherapeut en een psycholoog. Daarnaast kunt u terecht voor labonderzoek.

Patiëntenstop

Ons centrum is helaas gesloten voor nieuwe patiënten.

Medische verklaring of machtiging nodig?

Heeft u een medische verklaring of machtiging nodig? Uw huisarts kan u hier vaak niet mee helpen. Kijk op deze website of u met uw vraag bij uw huisarts terecht kan of dat u bij een andere instantie moet zijn.

Wilt u een verwijzing?

Een verwijzing van de huisarts is niet altijd nodig. U heeft géén verwijzing nodig voor fysiotherapie, oefentherapie, podotherapie, diëtetiek, logopedie of een bezoek aan de mondhygiënist of huidtherapeut. Behalve als in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat dat een verwijzing toch nodig is. Kijk op deze website voor een overzicht met wanneer u wel of geen een verwijzing nodig heeft van de huisarts.

Onze openingstijden en telefonische bereikbaarheid vindt u onderaan deze pagina. Voor niet-medische vragen of vragen zonder spoed kunt u ook mailen naar: gclageveld@shg.nl

Graag zijn wij u van dienst bij uw gezondheidsvragen. U bent van harte welkom!

Lage Veld nieuwsupdate

Bezetting zomervakantie

Gedurende de zomerperiode is er een krappere bezetting van huisartsen en andere medewerkers op de gezondheidscentra van de SHG. Dit betekent dat er minder spreekuren van de huisartsen beschikbaar zijn. Wij reserveren de meeste plekken op deze spreekuren voor patiënten die op korte termijn moeten worden gezien. Voor niet dringende klachten kan de wachttijd voor een afspraak langer zijn dan u van ons gewend bent. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

De assistente, die medisch geschoold is, beoordeelt de reden van elke afspraak om zo te kunnen bepalen of het dringend is en hoeveel tijd er nodig is. Zij kan een goede inschatting maken welke zorg voor u op dat moment nodig is en overlegt dit zo nodig met de aanwezige huisarts.

Voor betrouwbare medische informatie over gezondheid en ziekten verwijzen we u graag naar www.thuisarts.nl 

Vergoeding voor paramedische COVID-herstelzorg per 1 juli gestopt

Het ministerie van VWS heeft besloten dat per 1 juli ‘24 de vergoeding voor paramedische COVID-herstelzorg vanuit de basisverzekering stopt. Dit betekent voor de COVID-herstelzorg dat:

  • Extra uren voor diëtetiek en ergotherapie vervallen;
  • Fysiotherapie en oefentherapie niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed;
  • Logopedie weer onder de reguliere basisverzekering komt te vallen in plaats van COVID-herstelzorg.

Voor de reeds lopende trajecten (van vóór 1 juli 2024) geldt een overgangsregeling tot uiterlijk 31 december 2024.

Bent u verhinderd? Zeg uw afspraak tijdig af!

Het komt helaas regelmatig voor dat patiënten een afspraak maken en vervolgens niet op het spreekuur bij de huisarts, praktijkondersteuner of assistente verschijnen. Hiermee gaat onnodig veel tijd verloren. Kostbare tijd, die dan aan een andere patiënt had kunnen worden besteed. We verzoeken u daarom dringend uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Dan kunnen wij op dit tijdstip een andere patiënt helpen en houden we de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk.

Palliatieve Kit

Onze huisartsen hebben nu toegang tot de Palliatieve Kit, een doos met hulpmiddelen en medicijnen voor veelvoorkomende klachten in de terminale fase. Bijvoorbeeld klachten als pijn, angst, slaapproblemen, misselijkheid, benauwdheid, plasproblemen en obstipatie. Lees hier meer

Patiëntenstop

Vanaf heden hebben wij een patiëntenstop en kunnen wij uw inschrijving helaas niet aannemen.

Spreekuurondersteuner huisarts

Onze assistente Fenna is naast doktersassistente ook gekwalificeerd als spreekuurondersteuner huisarts. Fenna zal met haar extra kennis de behandeling van een aantal specifieke klachten en klein letsel van de huisartsen overnemen. Dit ter verlichting van het dagelijks spreekuur van de huisartsen. Waar nodig kijkt de huisarts mee. Alle consulten worden nabesproken met de huisarts. U kunt onder andere bij Fenna terecht voor allergische huidreacties, bijt- en brandwonden, insectenbeten, keelpijn en verkoudheid. Lees meer.

Hart- en vaatspreekuur

Op ons gezondheidscentrum wordt een hart- en vaatspreekuur gehouden door praktijkondersteuners van de huisarts. Op dit spreekuur komen mensen met (een verhoogd risico op) aandoeningen aan hart- en bloedvaten. Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen die tijdens de zwangerschap suikerziekte, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, later een verhoogd risico hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Om dat te voorkomen, of vroegtijdig te signaleren, worden deze vrouwen sinds kort opgeroepen om een afspraak te maken op het hart- en vaatspreekuur.

Uw medische gegevens thuis bekijken via MijnGezondheid.net

Vanaf 31 augustus 2021 heeft u recht op online inzage van uw medische gegevens. SHG biedt u deze mogelijkheid aan via www.mijngezondheid.net. Via deze website kunt u op een veilige en eenvoudige manier uw medische gegevens inzien. U ziet dan bijvoorbeeld: de adviezen van de huisarts, de uitslag van onderzoeken, de lijst met uw medicijnen. Daarnaast biedt SHG u handige functies om uw medische zaken zelf online te regelen, zoals het maken van een online afspraak of het bestellen van herhaalmedicatie. Aanmelden voor Mijngezondheid.net kan via de website www.mijngezondheid.net.

Meer informatie vindt u op onze website onder het kopje MijnGezondheid.net. Komt u er niet uit? Mail dan gerust uw vraag naar  gclageveld@shg.nl.

Veilig mailen
Uw privacy is belangrijk voor ons. Standaard e-mail voldoet bij het uitwisselen van vertrouwelijke informatie niet aan wettelijke veiligheidseisen. Daarom maken we gebruik van een veilig mailsysteem, als wij u vertrouwelijke gegevens zoals persoonlijke gegevens (o.a. BSN nummer, geboortedatum, adres) of onderzoeksuitslagen toesturen. Als u een veilige mail ontvangt, krijgt u via sms of via een tweede mail een code. Hiermee kunt u de mail openen. Heeft u vragen over de beveiliging van de mails die SHG verstuurt?  Mail dan naar avg@shg.nl
Voor alle andere vragen kunt u gewoon naar het centrum bellen of mailen. Let u daarbij zelf op de veiligheid van uw mail?
Gaat u op vakantie? Kom langs voor reisadvies

Voor meer landen dan u denkt, zijn vaccinaties, malariatabletten of ander advies nodig. Ons gezondheidscentrum is officieel geregistreerd als Reizigers Advies en Gele Koorts Centrum en kan u voor elke bestemming adviseren. Als u een reizigersadvies wilt, adviseren wij u om 6 weken voor de geplande vertrekdatum een afspraak te maken. Dit kan door contact op te nemen met het gezondheidscentrum.

Complimentenformulier

Wilt u ons een compliment geven? Dit horen we graag! U kunt dit uiteraard persoonlijk melden. Ook kunt u dit formulier invullen en afgeven bij de assistentes. Wij zorgen ervoor dat uw compliment bij de juiste persoon terecht komt.

Openingstijden

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent