Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen

 • Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze chronische ontsteking zorgt voor een vernauwing van de luchtwegen en daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid.

  De begeleiding van mensen met astma en COPD gebeurt door de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles, waarbij onder andere uw klachten en longfunctie worden gemeten. U krijgt voorlichting over uw ziekte, het belang van medicijnen en hoe die in te nemen. Tevens begeleidt de POH of PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK heeft een ander spreekuur waardoor er per consult meer tijd is. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Heeft de huisarts bij u astma of COPD vastgesteld? Dan zal de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Heeft u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, of heeft u een hart- of vaatziekte (gehad)? Dan kan de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner CVRM. CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement, oftewel het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Risicofactoren zijn onder andere: roken, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en stress.

  Als u onder controle komt bij de praktijkondersteuner CVRM dan zal regelmatig uw bloeddruk, bloedsuikerwaarde, nierfunctie en cholesterolgehalte worden gemeten. Ook zal de praktijkondersteuner u voorlichting geven over behandelmogelijkheden, medicijngebruik en adviezen over voeding, beweging en stoppen met roken. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen die tijdens de zwangerschap suikerziekte, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, later een verhoogd risico hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Als dit bij u het geval is, wordt u opgeroepen om een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner CVRM. Een week voor de afspraak wordt bloedonderzoek en urineonderzoek gedaan. Tijdens de afspraak worden metingen (zoals bloeddruk) verricht en vragen gesteld over de gezondheid. Daarnaast wordt besproken wat u kan doen om suikerziekte en/of hart- en vaatziekten te voorkomen.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner CVRM, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een complexe chronische ziekte en kan voor iemand met diabetes en zijn omgeving heel ingrijpend zijn. De begeleiding van mensen met diabetes gebeurt door de praktijkondersteuner diabetes of praktijkverpleegkundige diabetes, in samenwerking met de huisarts.

  De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles van onder andere uw diabetesinstelling, nierfunctie, cholesterol, bloeddruk en gewicht. Waar nodig wordt uw medicatie aangepast. De POH/PVK geeft ook advies en uitleg over onder andere wat diabetes inhoudt, medicijngebruik en zelfcontrole. Tevens begeleidt de POH/PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige diabetes, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Bent u somber, gespannen of zit u niet goed in uw vel? Komt u hier alleen of met hulp van uw omgeving niet uit? Dan is de praktijkondersteuner GGZ een waardevol aanspreekpunt in uw eigen gezondheidscentrum.

  Een praktijkondersteuner GGZ is een hulpverlener die opgeleid en gespecialiseerd is in psychische en psychiatrische klachten. De praktijkondersteuner neemt de tijd om samen met u een oplossing voor uw probleem te vinden. Hij of zij is onderdeel van het huisartsenteam en kan daardoor gemakkelijk overleggen met de huisarts. Maar ook met andere hulpverleners, zoals de maatschappelijk werker of de fysiotherapeut. De praktijkondersteuner is goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische en/of psychiatrische hulpverlening en kan u indien nodig doorverwijzen.

  Met welke klachten kunt u terecht?

  • Angst
  • Depressie
  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Rouwverwerking
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten
  • Verslavingsproblematiek
  • Concentratie- en/of geheugenproblemen

  Uiteraard kunnen ook andere klachten aanleiding zijn om bij de POH-GGZ langs te gaan.

  Afspraak maken?

  Heeft u klachten zoals hierboven beschreven? Ga dan naar uw huisarts. Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner GGZ u kan helpen. U kan vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Naarmate u ouder wordt, kan het zijn dat u meer moeite krijgt met de normale dagelijkse bezigheden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met meerdere gezondheidsproblemen. De huisarts kan u dan verwijzen naar de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuner controleert regelmatig hoe het met u gaat, hierbij komen onder andere uw lichamelijke gesteldheid, thuissituatie en medicijngebruik aan bod.

  Binnen de ouderenzorg houdt de praktijkondersteuner het overzicht over de zorg die u ontvangt, en zorgt voor afstemming met de betrokken hulpverleners. Ook komt de praktijkondersteuner op huisbezoek als het voor u lastig is om naar het gezondheidscentrum te komen. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en andere betrokken hulpverleners en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner ouderenzorg u kan helpen. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen

 • Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze chronische ontsteking zorgt voor een vernauwing van de luchtwegen en daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid.

  De begeleiding van mensen met astma en COPD gebeurt door de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles, waarbij onder andere uw klachten en longfunctie worden gemeten. U krijgt voorlichting over uw ziekte, het belang van medicijnen en hoe die in te nemen. Tevens begeleidt de POH of PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK heeft een ander spreekuur waardoor er per consult meer tijd is. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Heeft de huisarts bij u astma of COPD vastgesteld? Dan zal de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Heeft u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, of heeft u een hart- of vaatziekte (gehad)? Dan kan de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner CVRM. CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement, oftewel het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Risicofactoren zijn onder andere: roken, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en stress.

  Als u onder controle komt bij de praktijkondersteuner CVRM dan zal regelmatig uw bloeddruk, bloedsuikerwaarde, nierfunctie en cholesterolgehalte worden gemeten. Ook zal de praktijkondersteuner u voorlichting geven over behandelmogelijkheden, medicijngebruik en adviezen over voeding, beweging en stoppen met roken. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen die tijdens de zwangerschap suikerziekte, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, later een verhoogd risico hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Als dit bij u het geval is, wordt u opgeroepen om een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner CVRM. Een week voor de afspraak wordt bloedonderzoek en urineonderzoek gedaan. Tijdens de afspraak worden metingen (zoals bloeddruk) verricht en vragen gesteld over de gezondheid. Daarnaast wordt besproken wat u kan doen om suikerziekte en/of hart- en vaatziekten te voorkomen.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner CVRM, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een complexe chronische ziekte en kan voor iemand met diabetes en zijn omgeving heel ingrijpend zijn. De begeleiding van mensen met diabetes gebeurt door de praktijkondersteuner diabetes of praktijkverpleegkundige diabetes, in samenwerking met de huisarts.

  De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles van onder andere uw diabetesinstelling, nierfunctie, cholesterol, bloeddruk en gewicht. Waar nodig wordt uw medicatie aangepast. De POH/PVK geeft ook advies en uitleg over onder andere wat diabetes inhoudt, medicijngebruik en zelfcontrole. Tevens begeleidt de POH/PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige diabetes, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Bent u somber, gespannen of zit u niet goed in uw vel? Komt u hier alleen of met hulp van uw omgeving niet uit? Dan is de praktijkondersteuner GGZ een waardevol aanspreekpunt in uw eigen gezondheidscentrum.

  Een praktijkondersteuner GGZ is een hulpverlener die opgeleid en gespecialiseerd is in psychische en psychiatrische klachten. De praktijkondersteuner neemt de tijd om samen met u een oplossing voor uw probleem te vinden. Hij of zij is onderdeel van het huisartsenteam en kan daardoor gemakkelijk overleggen met de huisarts. Maar ook met andere hulpverleners, zoals de maatschappelijk werker of de fysiotherapeut. De praktijkondersteuner is goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische en/of psychiatrische hulpverlening en kan u indien nodig doorverwijzen.

  Met welke klachten kunt u terecht?

  • Angst
  • Depressie
  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Rouwverwerking
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten
  • Verslavingsproblematiek
  • Concentratie- en/of geheugenproblemen

  Uiteraard kunnen ook andere klachten aanleiding zijn om bij de POH-GGZ langs te gaan.

  Afspraak maken?

  Heeft u klachten zoals hierboven beschreven? Ga dan naar uw huisarts. Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner GGZ u kan helpen. U kan vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Naarmate u ouder wordt, kan het zijn dat u meer moeite krijgt met de normale dagelijkse bezigheden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met meerdere gezondheidsproblemen. De huisarts kan u dan verwijzen naar de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuner controleert regelmatig hoe het met u gaat, hierbij komen onder andere uw lichamelijke gesteldheid, thuissituatie en medicijngebruik aan bod.

  Binnen de ouderenzorg houdt de praktijkondersteuner het overzicht over de zorg die u ontvangt, en zorgt voor afstemming met de betrokken hulpverleners. Ook komt de praktijkondersteuner op huisbezoek als het voor u lastig is om naar het gezondheidscentrum te komen. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en andere betrokken hulpverleners en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner ouderenzorg u kan helpen. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen

 • Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze chronische ontsteking zorgt voor een vernauwing van de luchtwegen en daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid.

  De begeleiding van mensen met astma en COPD gebeurt door de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles, waarbij onder andere uw klachten en longfunctie worden gemeten. U krijgt voorlichting over uw ziekte, het belang van medicijnen en hoe die in te nemen. Tevens begeleidt de POH of PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK heeft een ander spreekuur waardoor er per consult meer tijd is. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Heeft de huisarts bij u astma of COPD vastgesteld? Dan zal de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Heeft u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, of heeft u een hart- of vaatziekte (gehad)? Dan kan de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner CVRM. CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement, oftewel het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Risicofactoren zijn onder andere: roken, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en stress.

  Als u onder controle komt bij de praktijkondersteuner CVRM dan zal regelmatig uw bloeddruk, bloedsuikerwaarde, nierfunctie en cholesterolgehalte worden gemeten. Ook zal de praktijkondersteuner u voorlichting geven over behandelmogelijkheden, medicijngebruik en adviezen over voeding, beweging en stoppen met roken. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen die tijdens de zwangerschap suikerziekte, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, later een verhoogd risico hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Als dit bij u het geval is, wordt u opgeroepen om een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner CVRM. Een week voor de afspraak wordt bloedonderzoek en urineonderzoek gedaan. Tijdens de afspraak worden metingen (zoals bloeddruk) verricht en vragen gesteld over de gezondheid. Daarnaast wordt besproken wat u kan doen om suikerziekte en/of hart- en vaatziekten te voorkomen.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner CVRM, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een complexe chronische ziekte en kan voor iemand met diabetes en zijn omgeving heel ingrijpend zijn. De begeleiding van mensen met diabetes gebeurt door de praktijkondersteuner diabetes of praktijkverpleegkundige diabetes, in samenwerking met de huisarts.

  De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles van onder andere uw diabetesinstelling, nierfunctie, cholesterol, bloeddruk en gewicht. Waar nodig wordt uw medicatie aangepast. De POH/PVK geeft ook advies en uitleg over onder andere wat diabetes inhoudt, medicijngebruik en zelfcontrole. Tevens begeleidt de POH/PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige diabetes, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Bent u somber, gespannen of zit u niet goed in uw vel? Komt u hier alleen of met hulp van uw omgeving niet uit? Dan is de praktijkondersteuner GGZ een waardevol aanspreekpunt in uw eigen gezondheidscentrum.

  Een praktijkondersteuner GGZ is een hulpverlener die opgeleid en gespecialiseerd is in psychische en psychiatrische klachten. De praktijkondersteuner neemt de tijd om samen met u een oplossing voor uw probleem te vinden. Hij of zij is onderdeel van het huisartsenteam en kan daardoor gemakkelijk overleggen met de huisarts. Maar ook met andere hulpverleners, zoals de maatschappelijk werker of de fysiotherapeut. De praktijkondersteuner is goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische en/of psychiatrische hulpverlening en kan u indien nodig doorverwijzen.

  Met welke klachten kunt u terecht?

  • Angst
  • Depressie
  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Rouwverwerking
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten
  • Verslavingsproblematiek
  • Concentratie- en/of geheugenproblemen

  Uiteraard kunnen ook andere klachten aanleiding zijn om bij de POH-GGZ langs te gaan.

  Afspraak maken?

  Heeft u klachten zoals hierboven beschreven? Ga dan naar uw huisarts. Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner GGZ u kan helpen. U kan vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Naarmate u ouder wordt, kan het zijn dat u meer moeite krijgt met de normale dagelijkse bezigheden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met meerdere gezondheidsproblemen. De huisarts kan u dan verwijzen naar de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuner controleert regelmatig hoe het met u gaat, hierbij komen onder andere uw lichamelijke gesteldheid, thuissituatie en medicijngebruik aan bod.

  Binnen de ouderenzorg houdt de praktijkondersteuner het overzicht over de zorg die u ontvangt, en zorgt voor afstemming met de betrokken hulpverleners. Ook komt de praktijkondersteuner op huisbezoek als het voor u lastig is om naar het gezondheidscentrum te komen. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en andere betrokken hulpverleners en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner ouderenzorg u kan helpen. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen

 • Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze chronische ontsteking zorgt voor een vernauwing van de luchtwegen en daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid.

  De begeleiding van mensen met astma en COPD gebeurt door de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles, waarbij onder andere uw klachten en longfunctie worden gemeten. U krijgt voorlichting over uw ziekte, het belang van medicijnen en hoe die in te nemen. Tevens begeleidt de POH of PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK heeft een ander spreekuur waardoor er per consult meer tijd is. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Heeft de huisarts bij u astma of COPD vastgesteld? Dan zal de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Heeft u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, of heeft u een hart- of vaatziekte (gehad)? Dan kan de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner CVRM. CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement, oftewel het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Risicofactoren zijn onder andere: roken, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en stress.

  Als u onder controle komt bij de praktijkondersteuner CVRM dan zal regelmatig uw bloeddruk, bloedsuikerwaarde, nierfunctie en cholesterolgehalte worden gemeten. Ook zal de praktijkondersteuner u voorlichting geven over behandelmogelijkheden, medicijngebruik en adviezen over voeding, beweging en stoppen met roken. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen die tijdens de zwangerschap suikerziekte, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, later een verhoogd risico hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Als dit bij u het geval is, wordt u opgeroepen om een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner CVRM. Een week voor de afspraak wordt bloedonderzoek en urineonderzoek gedaan. Tijdens de afspraak worden metingen (zoals bloeddruk) verricht en vragen gesteld over de gezondheid. Daarnaast wordt besproken wat u kan doen om suikerziekte en/of hart- en vaatziekten te voorkomen.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner CVRM, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een complexe chronische ziekte en kan voor iemand met diabetes en zijn omgeving heel ingrijpend zijn. De begeleiding van mensen met diabetes gebeurt door de praktijkondersteuner diabetes of praktijkverpleegkundige diabetes, in samenwerking met de huisarts.

  De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles van onder andere uw diabetesinstelling, nierfunctie, cholesterol, bloeddruk en gewicht. Waar nodig wordt uw medicatie aangepast. De POH/PVK geeft ook advies en uitleg over onder andere wat diabetes inhoudt, medicijngebruik en zelfcontrole. Tevens begeleidt de POH/PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige diabetes, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Bent u somber, gespannen of zit u niet goed in uw vel? Komt u hier alleen of met hulp van uw omgeving niet uit? Dan is de praktijkondersteuner GGZ een waardevol aanspreekpunt in uw eigen gezondheidscentrum.

  Een praktijkondersteuner GGZ is een hulpverlener die opgeleid en gespecialiseerd is in psychische en psychiatrische klachten. De praktijkondersteuner neemt de tijd om samen met u een oplossing voor uw probleem te vinden. Hij of zij is onderdeel van het huisartsenteam en kan daardoor gemakkelijk overleggen met de huisarts. Maar ook met andere hulpverleners, zoals de maatschappelijk werker of de fysiotherapeut. De praktijkondersteuner is goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische en/of psychiatrische hulpverlening en kan u indien nodig doorverwijzen.

  Met welke klachten kunt u terecht?

  • Angst
  • Depressie
  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Rouwverwerking
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten
  • Verslavingsproblematiek
  • Concentratie- en/of geheugenproblemen

  Uiteraard kunnen ook andere klachten aanleiding zijn om bij de POH-GGZ langs te gaan.

  Afspraak maken?

  Heeft u klachten zoals hierboven beschreven? Ga dan naar uw huisarts. Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner GGZ u kan helpen. U kan vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Naarmate u ouder wordt, kan het zijn dat u meer moeite krijgt met de normale dagelijkse bezigheden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met meerdere gezondheidsproblemen. De huisarts kan u dan verwijzen naar de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuner controleert regelmatig hoe het met u gaat, hierbij komen onder andere uw lichamelijke gesteldheid, thuissituatie en medicijngebruik aan bod.

  Binnen de ouderenzorg houdt de praktijkondersteuner het overzicht over de zorg die u ontvangt, en zorgt voor afstemming met de betrokken hulpverleners. Ook komt de praktijkondersteuner op huisbezoek als het voor u lastig is om naar het gezondheidscentrum te komen. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en andere betrokken hulpverleners en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner ouderenzorg u kan helpen. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen

 • Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze chronische ontsteking zorgt voor een vernauwing van de luchtwegen en daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid.

  De begeleiding van mensen met astma en COPD gebeurt door de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles, waarbij onder andere uw klachten en longfunctie worden gemeten. U krijgt voorlichting over uw ziekte, het belang van medicijnen en hoe die in te nemen. Tevens begeleidt de POH of PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK heeft een ander spreekuur waardoor er per consult meer tijd is. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Heeft de huisarts bij u astma of COPD vastgesteld? Dan zal de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Heeft u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, of heeft u een hart- of vaatziekte (gehad)? Dan kan de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner CVRM. CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement, oftewel het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Risicofactoren zijn onder andere: roken, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en stress.

  Als u onder controle komt bij de praktijkondersteuner CVRM dan zal regelmatig uw bloeddruk, bloedsuikerwaarde, nierfunctie en cholesterolgehalte worden gemeten. Ook zal de praktijkondersteuner u voorlichting geven over behandelmogelijkheden, medicijngebruik en adviezen over voeding, beweging en stoppen met roken. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen die tijdens de zwangerschap suikerziekte, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, later een verhoogd risico hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Als dit bij u het geval is, wordt u opgeroepen om een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner CVRM. Een week voor de afspraak wordt bloedonderzoek en urineonderzoek gedaan. Tijdens de afspraak worden metingen (zoals bloeddruk) verricht en vragen gesteld over de gezondheid. Daarnaast wordt besproken wat u kan doen om suikerziekte en/of hart- en vaatziekten te voorkomen.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner CVRM, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een complexe chronische ziekte en kan voor iemand met diabetes en zijn omgeving heel ingrijpend zijn. De begeleiding van mensen met diabetes gebeurt door de praktijkondersteuner diabetes of praktijkverpleegkundige diabetes, in samenwerking met de huisarts.

  De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles van onder andere uw diabetesinstelling, nierfunctie, cholesterol, bloeddruk en gewicht. Waar nodig wordt uw medicatie aangepast. De POH/PVK geeft ook advies en uitleg over onder andere wat diabetes inhoudt, medicijngebruik en zelfcontrole. Tevens begeleidt de POH/PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige diabetes, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Bent u somber, gespannen of zit u niet goed in uw vel? Komt u hier alleen of met hulp van uw omgeving niet uit? Dan is de praktijkondersteuner GGZ een waardevol aanspreekpunt in uw eigen gezondheidscentrum.

  Een praktijkondersteuner GGZ is een hulpverlener die opgeleid en gespecialiseerd is in psychische en psychiatrische klachten. De praktijkondersteuner neemt de tijd om samen met u een oplossing voor uw probleem te vinden. Hij of zij is onderdeel van het huisartsenteam en kan daardoor gemakkelijk overleggen met de huisarts. Maar ook met andere hulpverleners, zoals de maatschappelijk werker of de fysiotherapeut. De praktijkondersteuner is goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische en/of psychiatrische hulpverlening en kan u indien nodig doorverwijzen.

  Met welke klachten kunt u terecht?

  • Angst
  • Depressie
  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Rouwverwerking
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten
  • Verslavingsproblematiek
  • Concentratie- en/of geheugenproblemen

  Uiteraard kunnen ook andere klachten aanleiding zijn om bij de POH-GGZ langs te gaan.

  Afspraak maken?

  Heeft u klachten zoals hierboven beschreven? Ga dan naar uw huisarts. Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner GGZ u kan helpen. U kan vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Naarmate u ouder wordt, kan het zijn dat u meer moeite krijgt met de normale dagelijkse bezigheden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met meerdere gezondheidsproblemen. De huisarts kan u dan verwijzen naar de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuner controleert regelmatig hoe het met u gaat, hierbij komen onder andere uw lichamelijke gesteldheid, thuissituatie en medicijngebruik aan bod.

  Binnen de ouderenzorg houdt de praktijkondersteuner het overzicht over de zorg die u ontvangt, en zorgt voor afstemming met de betrokken hulpverleners. Ook komt de praktijkondersteuner op huisbezoek als het voor u lastig is om naar het gezondheidscentrum te komen. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en andere betrokken hulpverleners en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner ouderenzorg u kan helpen. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen

 • Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze chronische ontsteking zorgt voor een vernauwing van de luchtwegen en daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid.

  De begeleiding van mensen met astma en COPD gebeurt door de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles, waarbij onder andere uw klachten en longfunctie worden gemeten. U krijgt voorlichting over uw ziekte, het belang van medicijnen en hoe die in te nemen. Tevens begeleidt de POH of PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK heeft een ander spreekuur waardoor er per consult meer tijd is. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Heeft de huisarts bij u astma of COPD vastgesteld? Dan zal de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Heeft u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, of heeft u een hart- of vaatziekte (gehad)? Dan kan de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner CVRM. CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement, oftewel het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Risicofactoren zijn onder andere: roken, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en stress.

  Als u onder controle komt bij de praktijkondersteuner CVRM dan zal regelmatig uw bloeddruk, bloedsuikerwaarde, nierfunctie en cholesterolgehalte worden gemeten. Ook zal de praktijkondersteuner u voorlichting geven over behandelmogelijkheden, medicijngebruik en adviezen over voeding, beweging en stoppen met roken. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen die tijdens de zwangerschap suikerziekte, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, later een verhoogd risico hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Als dit bij u het geval is, wordt u opgeroepen om een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner CVRM. Een week voor de afspraak wordt bloedonderzoek en urineonderzoek gedaan. Tijdens de afspraak worden metingen (zoals bloeddruk) verricht en vragen gesteld over de gezondheid. Daarnaast wordt besproken wat u kan doen om suikerziekte en/of hart- en vaatziekten te voorkomen.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner CVRM, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een complexe chronische ziekte en kan voor iemand met diabetes en zijn omgeving heel ingrijpend zijn. De begeleiding van mensen met diabetes gebeurt door de praktijkondersteuner diabetes of praktijkverpleegkundige diabetes, in samenwerking met de huisarts.

  De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles van onder andere uw diabetesinstelling, nierfunctie, cholesterol, bloeddruk en gewicht. Waar nodig wordt uw medicatie aangepast. De POH/PVK geeft ook advies en uitleg over onder andere wat diabetes inhoudt, medicijngebruik en zelfcontrole. Tevens begeleidt de POH/PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige diabetes, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Bent u somber, gespannen of zit u niet goed in uw vel? Komt u hier alleen of met hulp van uw omgeving niet uit? Dan is de praktijkondersteuner GGZ een waardevol aanspreekpunt in uw eigen gezondheidscentrum.

  Een praktijkondersteuner GGZ is een hulpverlener die opgeleid en gespecialiseerd is in psychische en psychiatrische klachten. De praktijkondersteuner neemt de tijd om samen met u een oplossing voor uw probleem te vinden. Hij of zij is onderdeel van het huisartsenteam en kan daardoor gemakkelijk overleggen met de huisarts. Maar ook met andere hulpverleners, zoals de maatschappelijk werker of de fysiotherapeut. De praktijkondersteuner is goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische en/of psychiatrische hulpverlening en kan u indien nodig doorverwijzen.

  Met welke klachten kunt u terecht?

  • Angst
  • Depressie
  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Rouwverwerking
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten
  • Verslavingsproblematiek
  • Concentratie- en/of geheugenproblemen

  Uiteraard kunnen ook andere klachten aanleiding zijn om bij de POH-GGZ langs te gaan.

  Afspraak maken?

  Heeft u klachten zoals hierboven beschreven? Ga dan naar uw huisarts. Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner GGZ u kan helpen. U kan vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Naarmate u ouder wordt, kan het zijn dat u meer moeite krijgt met de normale dagelijkse bezigheden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met meerdere gezondheidsproblemen. De huisarts kan u dan verwijzen naar de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuner controleert regelmatig hoe het met u gaat, hierbij komen onder andere uw lichamelijke gesteldheid, thuissituatie en medicijngebruik aan bod.

  Binnen de ouderenzorg houdt de praktijkondersteuner het overzicht over de zorg die u ontvangt, en zorgt voor afstemming met de betrokken hulpverleners. Ook komt de praktijkondersteuner op huisbezoek als het voor u lastig is om naar het gezondheidscentrum te komen. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en andere betrokken hulpverleners en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner ouderenzorg u kan helpen. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen

 • Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze chronische ontsteking zorgt voor een vernauwing van de luchtwegen en daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid.

  De begeleiding van mensen met astma en COPD gebeurt door de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles, waarbij onder andere uw klachten en longfunctie worden gemeten. U krijgt voorlichting over uw ziekte, het belang van medicijnen en hoe die in te nemen. Tevens begeleidt de POH of PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK heeft een ander spreekuur waardoor er per consult meer tijd is. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Heeft de huisarts bij u astma of COPD vastgesteld? Dan zal de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Heeft u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, of heeft u een hart- of vaatziekte (gehad)? Dan kan de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner CVRM. CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement, oftewel het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Risicofactoren zijn onder andere: roken, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en stress.

  Als u onder controle komt bij de praktijkondersteuner CVRM dan zal regelmatig uw bloeddruk, bloedsuikerwaarde, nierfunctie en cholesterolgehalte worden gemeten. Ook zal de praktijkondersteuner u voorlichting geven over behandelmogelijkheden, medicijngebruik en adviezen over voeding, beweging en stoppen met roken. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen die tijdens de zwangerschap suikerziekte, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, later een verhoogd risico hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Als dit bij u het geval is, wordt u opgeroepen om een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner CVRM. Een week voor de afspraak wordt bloedonderzoek en urineonderzoek gedaan. Tijdens de afspraak worden metingen (zoals bloeddruk) verricht en vragen gesteld over de gezondheid. Daarnaast wordt besproken wat u kan doen om suikerziekte en/of hart- en vaatziekten te voorkomen.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner CVRM, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een complexe chronische ziekte en kan voor iemand met diabetes en zijn omgeving heel ingrijpend zijn. De begeleiding van mensen met diabetes gebeurt door de praktijkondersteuner diabetes of praktijkverpleegkundige diabetes, in samenwerking met de huisarts.

  De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles van onder andere uw diabetesinstelling, nierfunctie, cholesterol, bloeddruk en gewicht. Waar nodig wordt uw medicatie aangepast. De POH/PVK geeft ook advies en uitleg over onder andere wat diabetes inhoudt, medicijngebruik en zelfcontrole. Tevens begeleidt de POH/PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige diabetes, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Bent u somber, gespannen of zit u niet goed in uw vel? Komt u hier alleen of met hulp van uw omgeving niet uit? Dan is de praktijkondersteuner GGZ een waardevol aanspreekpunt in uw eigen gezondheidscentrum.

  Een praktijkondersteuner GGZ is een hulpverlener die opgeleid en gespecialiseerd is in psychische en psychiatrische klachten. De praktijkondersteuner neemt de tijd om samen met u een oplossing voor uw probleem te vinden. Hij of zij is onderdeel van het huisartsenteam en kan daardoor gemakkelijk overleggen met de huisarts. Maar ook met andere hulpverleners, zoals de maatschappelijk werker of de fysiotherapeut. De praktijkondersteuner is goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische en/of psychiatrische hulpverlening en kan u indien nodig doorverwijzen.

  Met welke klachten kunt u terecht?

  • Angst
  • Depressie
  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Rouwverwerking
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten
  • Verslavingsproblematiek
  • Concentratie- en/of geheugenproblemen

  Uiteraard kunnen ook andere klachten aanleiding zijn om bij de POH-GGZ langs te gaan.

  Afspraak maken?

  Heeft u klachten zoals hierboven beschreven? Ga dan naar uw huisarts. Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner GGZ u kan helpen. U kan vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Naarmate u ouder wordt, kan het zijn dat u meer moeite krijgt met de normale dagelijkse bezigheden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met meerdere gezondheidsproblemen. De huisarts kan u dan verwijzen naar de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuner controleert regelmatig hoe het met u gaat, hierbij komen onder andere uw lichamelijke gesteldheid, thuissituatie en medicijngebruik aan bod.

  Binnen de ouderenzorg houdt de praktijkondersteuner het overzicht over de zorg die u ontvangt, en zorgt voor afstemming met de betrokken hulpverleners. Ook komt de praktijkondersteuner op huisbezoek als het voor u lastig is om naar het gezondheidscentrum te komen. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en andere betrokken hulpverleners en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner ouderenzorg u kan helpen. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen

 • Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze chronische ontsteking zorgt voor een vernauwing van de luchtwegen en daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid.

  De begeleiding van mensen met astma en COPD gebeurt door de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles, waarbij onder andere uw klachten en longfunctie worden gemeten. U krijgt voorlichting over uw ziekte, het belang van medicijnen en hoe die in te nemen. Tevens begeleidt de POH of PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK heeft een ander spreekuur waardoor er per consult meer tijd is. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Heeft de huisarts bij u astma of COPD vastgesteld? Dan zal de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Heeft u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, of heeft u een hart- of vaatziekte (gehad)? Dan kan de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner CVRM. CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement, oftewel het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Risicofactoren zijn onder andere: roken, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en stress.

  Als u onder controle komt bij de praktijkondersteuner CVRM dan zal regelmatig uw bloeddruk, bloedsuikerwaarde, nierfunctie en cholesterolgehalte worden gemeten. Ook zal de praktijkondersteuner u voorlichting geven over behandelmogelijkheden, medicijngebruik en adviezen over voeding, beweging en stoppen met roken. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen die tijdens de zwangerschap suikerziekte, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, later een verhoogd risico hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Als dit bij u het geval is, wordt u opgeroepen om een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner CVRM. Een week voor de afspraak wordt bloedonderzoek en urineonderzoek gedaan. Tijdens de afspraak worden metingen (zoals bloeddruk) verricht en vragen gesteld over de gezondheid. Daarnaast wordt besproken wat u kan doen om suikerziekte en/of hart- en vaatziekten te voorkomen.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner CVRM, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een complexe chronische ziekte en kan voor iemand met diabetes en zijn omgeving heel ingrijpend zijn. De begeleiding van mensen met diabetes gebeurt door de praktijkondersteuner diabetes of praktijkverpleegkundige diabetes, in samenwerking met de huisarts.

  De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles van onder andere uw diabetesinstelling, nierfunctie, cholesterol, bloeddruk en gewicht. Waar nodig wordt uw medicatie aangepast. De POH/PVK geeft ook advies en uitleg over onder andere wat diabetes inhoudt, medicijngebruik en zelfcontrole. Tevens begeleidt de POH/PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige diabetes, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Bent u somber, gespannen of zit u niet goed in uw vel? Komt u hier alleen of met hulp van uw omgeving niet uit? Dan is de praktijkondersteuner GGZ een waardevol aanspreekpunt in uw eigen gezondheidscentrum.

  Een praktijkondersteuner GGZ is een hulpverlener die opgeleid en gespecialiseerd is in psychische en psychiatrische klachten. De praktijkondersteuner neemt de tijd om samen met u een oplossing voor uw probleem te vinden. Hij of zij is onderdeel van het huisartsenteam en kan daardoor gemakkelijk overleggen met de huisarts. Maar ook met andere hulpverleners, zoals de maatschappelijk werker of de fysiotherapeut. De praktijkondersteuner is goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische en/of psychiatrische hulpverlening en kan u indien nodig doorverwijzen.

  Met welke klachten kunt u terecht?

  • Angst
  • Depressie
  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Rouwverwerking
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten
  • Verslavingsproblematiek
  • Concentratie- en/of geheugenproblemen

  Uiteraard kunnen ook andere klachten aanleiding zijn om bij de POH-GGZ langs te gaan.

  Afspraak maken?

  Heeft u klachten zoals hierboven beschreven? Ga dan naar uw huisarts. Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner GGZ u kan helpen. U kan vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Naarmate u ouder wordt, kan het zijn dat u meer moeite krijgt met de normale dagelijkse bezigheden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met meerdere gezondheidsproblemen. De huisarts kan u dan verwijzen naar de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuner controleert regelmatig hoe het met u gaat, hierbij komen onder andere uw lichamelijke gesteldheid, thuissituatie en medicijngebruik aan bod.

  Binnen de ouderenzorg houdt de praktijkondersteuner het overzicht over de zorg die u ontvangt, en zorgt voor afstemming met de betrokken hulpverleners. Ook komt de praktijkondersteuner op huisbezoek als het voor u lastig is om naar het gezondheidscentrum te komen. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en andere betrokken hulpverleners en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner ouderenzorg u kan helpen. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

Praktijkondersteuners en -verpleegkundigen

 • Astma en COPD zijn longaandoeningen waarbij sprake is van een chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze chronische ontsteking zorgt voor een vernauwing van de luchtwegen en daardoor ontstaan klachten als hoesten en kortademigheid.

  De begeleiding van mensen met astma en COPD gebeurt door de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles, waarbij onder andere uw klachten en longfunctie worden gemeten. U krijgt voorlichting over uw ziekte, het belang van medicijnen en hoe die in te nemen. Tevens begeleidt de POH of PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK heeft een ander spreekuur waardoor er per consult meer tijd is. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Heeft de huisarts bij u astma of COPD vastgesteld? Dan zal de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige astma/COPD. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Heeft u een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, of heeft u een hart- of vaatziekte (gehad)? Dan kan de huisarts u verwijzen naar de praktijkondersteuner CVRM. CVRM staat voor cardiovasculair risicomanagement, oftewel het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Risicofactoren zijn onder andere: roken, hoog cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, diabetes en stress.

  Als u onder controle komt bij de praktijkondersteuner CVRM dan zal regelmatig uw bloeddruk, bloedsuikerwaarde, nierfunctie en cholesterolgehalte worden gemeten. Ook zal de praktijkondersteuner u voorlichting geven over behandelmogelijkheden, medicijngebruik en adviezen over voeding, beweging en stoppen met roken. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat vrouwen die tijdens de zwangerschap suikerziekte, een hoge bloeddruk of zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, later een verhoogd risico hebben op suikerziekte en/of hart- en vaatziekten. Als dit bij u het geval is, wordt u opgeroepen om een afspraak te maken bij de praktijkondersteuner CVRM. Een week voor de afspraak wordt bloedonderzoek en urineonderzoek gedaan. Tijdens de afspraak worden metingen (zoals bloeddruk) verricht en vragen gesteld over de gezondheid. Daarnaast wordt besproken wat u kan doen om suikerziekte en/of hart- en vaatziekten te voorkomen.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner CVRM, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een complexe chronische ziekte en kan voor iemand met diabetes en zijn omgeving heel ingrijpend zijn. De begeleiding van mensen met diabetes gebeurt door de praktijkondersteuner diabetes of praktijkverpleegkundige diabetes, in samenwerking met de huisarts.

  De praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK) verzorgt de controles van onder andere uw diabetesinstelling, nierfunctie, cholesterol, bloeddruk en gewicht. Waar nodig wordt uw medicatie aangepast. De POH/PVK geeft ook advies en uitleg over onder andere wat diabetes inhoudt, medicijngebruik en zelfcontrole. Tevens begeleidt de POH/PVK u bij het aanpassen van uw leefstijl. De POH/PVK overlegt regelmatig met de huisarts en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Indien uw huisarts u doorverwijst naar de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige diabetes, dan kunt u bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Bent u somber, gespannen of zit u niet goed in uw vel? Komt u hier alleen of met hulp van uw omgeving niet uit? Dan is de praktijkondersteuner GGZ een waardevol aanspreekpunt in uw eigen gezondheidscentrum.

  Een praktijkondersteuner GGZ is een hulpverlener die opgeleid en gespecialiseerd is in psychische en psychiatrische klachten. De praktijkondersteuner neemt de tijd om samen met u een oplossing voor uw probleem te vinden. Hij of zij is onderdeel van het huisartsenteam en kan daardoor gemakkelijk overleggen met de huisarts. Maar ook met andere hulpverleners, zoals de maatschappelijk werker of de fysiotherapeut. De praktijkondersteuner is goed op de hoogte van het hulpaanbod van andere organisaties op het gebied van psychische en/of psychiatrische hulpverlening en kan u indien nodig doorverwijzen.

  Met welke klachten kunt u terecht?

  • Angst
  • Depressie
  • Stress, overspannenheid en burn-out
  • Rouwverwerking
  • Lichamelijk onverklaarbare klachten
  • Verslavingsproblematiek
  • Concentratie- en/of geheugenproblemen

  Uiteraard kunnen ook andere klachten aanleiding zijn om bij de POH-GGZ langs te gaan.

  Afspraak maken?

  Heeft u klachten zoals hierboven beschreven? Ga dan naar uw huisarts. Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner GGZ u kan helpen. U kan vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.

 • Naarmate u ouder wordt, kan het zijn dat u meer moeite krijgt met de normale dagelijkse bezigheden. Daarnaast kunt u te maken krijgen met meerdere gezondheidsproblemen. De huisarts kan u dan verwijzen naar de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuner controleert regelmatig hoe het met u gaat, hierbij komen onder andere uw lichamelijke gesteldheid, thuissituatie en medicijngebruik aan bod.

  Binnen de ouderenzorg houdt de praktijkondersteuner het overzicht over de zorg die u ontvangt, en zorgt voor afstemming met de betrokken hulpverleners. Ook komt de praktijkondersteuner op huisbezoek als het voor u lastig is om naar het gezondheidscentrum te komen. De praktijkondersteuner overlegt regelmatig met de huisarts en andere betrokken hulpverleners en is uw vaste aanspreekpunt.

  Afspraak maken?

  Uw huisarts bepaalt samen met u of de praktijkondersteuner ouderenzorg u kan helpen. U kunt vervolgens bij de assistente van het gezondheidscentrum terecht voor het maken van een afspraak.